ข่าว

สามเณร วัดโมลีฯ อายุเพียง 17 ปี สอบได้ ป.ธ.9 อายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีการสอบบาลีในสมัยรัตนโกสินทร์

สามเณร วัดโมลีโลกยาราม อายุเพียง 17 ปี สอบได้ ป.ธ.9  ได้ถือเป็นสามเณรอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

การที่สามเณรอายุน้อยสอบได้ชั้นสูงสุดในการเรียนบาลีครั้งนี้ ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ในการเรียนและสอบปริยัติธรรม แผนกบาลีของไทย

สามเณรรูปนี้ มีนามว่า ภาณุวัฒน์ กองทุ่งมน ชาวบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัสน์ วรทสฺสี ป.ธ 9  ดร.) เจ้าอาวาส และเจ้าสำนักเรียน วัดโมลีโลกยาราม เปิดเผยว่า สามเณรภาณุวัฒน์ ป.ธ.9 เรียนบาลี และนักธรรมเก่งมาก เริ่มเรียนบาลี อายุ 8 ขวบ สามารถสอบ ป.ธ.3 ได้เมื่ออายุ 11 ขวบ และใช้เวลาเรียน 8 ปี สอบได้ถึง ป.ธ.9 ไม่เคยสอบตกเลยแม้แต่ชั้นเดียว

การที่สามเณร อายุแค่ 17 ปี สอบ ป.ธ.9 ได้นั้น ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่มีการสอบบาลีในสมัยรัตนโกสินทร์

สามเณรอายุน้อยที่เคยสอบ ป.ธ.9 ได้ แต่เป็นการสอบปากเปล่า มี 2 รูป คือสามเณร สา อายุ 18 ปี วัดราชาธิวาส สอบแบบปากเปล่าได้ ป.ธ.9 ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 9 สมัยรัชกาลที่ 5)

รูปที่ 2 คือสามเณร ปลด อายุ 18 ปี สังกัดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สอบป.ธ.9 แบบปากเปล่าได้เมื่ออายุ 18 ปี ในสมัยรัชกาลที่ 5 (ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 14 ในสมัยรัชกาลที่ 9)

ในการประกาศผลสอบบาลีประจำปี  เมื่อ 30 มีนาคม 2567 ที่วัดสามพระยานั้น

สำนักวัดโมลีโลกยาราม มีผู้สอบ ป.ธ.7-8-9  ได้มากกว่าสำนักเรียนอื่นๆ

ว่าโดยเฉพาะ ป.ธ.9 สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ทำสถิติใหม่ คือมีผู้สอบได้มากเป็นประวัติการณ์ คือสอบได้ 25 องค์ ในจำนวนนี้เป็นสามเณร 9 องค์ แต่ก่อนสอบได้สูงสุด 15 องค์ (พ.ศ.2565)

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผู้สอบบาลีประโยค 7-8-9 ประจำปี 2567 ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร

ผลปรากฏว่า ผู้สอบ ป.ธ.9 ได้ในปี 2567 มีจำนวน 76 รูป เป็นสามเณร ที่จะเป็นนาคหลวง 14 รูป จากผู้เข้าสอบทั้งภิกษุและสามเณร จำนวน 353 รูป สอบได้ 76 รูป เป็นสถิติใหม่ เช่นกัน