ข่าว

คุณตัน ภาสกรนที ประกาศแจกเงินแสน เงื่อนไขไม่ยาก

คุณตัน ภาสกรนที แห่งอิชิตัน ประกาศแจกเงินให้ชาวเชียงใหม่ หมู่บ้านละ 1 แสนบาท นำร่อง 69 หมู่บ้าน โดยให้ร่วมกันลดจุดความร้อน ต้นเหตุฝุ่น PM2.5 หากทำได้รับเงินไปเลย

ในช่วงนี้ต้องบอกว่า ฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่ากังวล ซึ่งเป็นผลจากไฟป่าและการเผาเพื่อพื้นที่ทางการเกษตร จนทำให้ทั้งเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน และส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างหนัก

เรื่องนี้ทำให้คุณตัน ภาสกรนที แห่งอิชิตัน ได้ออกแคมเปญแจกเงินแสนให้กับคนเชียงใหม่ หมู่บ้านละ 1 แสนบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ในช่วง 40 วันสุดท้ายของฤดูฝุ่น หากชาวเชียงใหม่สามารถลด จุดความร้อน 80% เทียบกับปีที่แล้ว รับเงินไปเลยหมู่บ้านละ 1 แสนบาท หากทำได้ครบทุกหมู่บ้าน รับเงินรวม 6.9 ล้านบาท

– นำร่องใน 69 หมู่บ้านของ 2 อำเภอหางดง (22 หมู่บ้าน) และแม่ริม (47 หมู่บ้าน)

– นอกจากนี้ คุณตันยังสนับสนุนเครื่องดื่มตันพาวเวอร์ กว่า 2,000 ลัง, รองเท้าดับเพลิงจำนวน 20 คู่ และเครื่องเป่าใบไม้สร้างแนวไฟป่า 4 เครื่อง

– ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 หากช่วยกันได้ ได้เงินแสนจากคุณตันแน่นอน