ข่าว

ลูกหนี้ กยศ. ได้ลุ้น เตรียมถกคำนวณหนี้ตามกฎใหม่ หนี้ลดกว่า 50% จ่ายเกินอาจได้เงินคืน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เปิดเผยว่า คณะกรรมการเตรียมนัดหารือแนวทางการแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งจะมีการคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ใหม่ลดลงจากเดิม เพื่อให้เป็นไป พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อเดือนมีนาคม 2566

 

ผลดีของการคำนวณหนี้แบบใหม่ ลูกหนี้ได้ประโยชน์ จากหลักแสนอาจเหลือไม่กี่บาท

– ถ้าคำนวณตามภาระเดิมอาจจะมีหนี้หลักแสนบาท แต่ถ้าคำนวณใหม่หนี้อาจจะเหลือไม่กี่บาทหรืออาจจะหมดไปแล้ว และน่าจะทำให้มูลหนี้ลดลงกว่าครึ่งด้วย

– ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคิดอัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ต่ำกว่าเดิม พร้อมทั้งให้คำนวณย้อนหลังได้ ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้ กยศ.ได้ประโยชน์มากขึ้น

– คนที่ได้ประโยชน์จะเป็นเฉพาะคนที่มีบัญชีหนี้กับ กยศ. อยู่เท่านั้น โดยมีลูกหนี้ กยศ. 3.8 ล้านคน รวมทั้งผู้ค้ำประกัน 2.4 ล้านคน ซึ่งมีมูลหนี้ประมาณ 1 ล้านล้านบาท

– ลูกหนี้บางคนที่มียอดหนี้อยู่ หากคำนวณแล้วมีการจ่ายเงินเกินมาก็อาจได้รับเงินคืนด้วย

 

ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะเสนอให้กับคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

สำหรับ พ.ร.บ. กยศ. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา มีสาระสำคัญคือ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระลดอัตราเบี้ยปรับเหลือไม่เกิน 0.5% ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณี  พร้อมทั้งลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ ซึ่งกำหนดให้นำเงินที่ผู้กู้ยืมเงินชำระไปหักต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มตามลำดับ ปัจจุบันกองทุนอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการตัดชําระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทั้งนี้ เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว กองทุนจะนำยอดรับชำระเงินทุกรายการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 มาคำนวณการรับชำระใหม่อีกครั้งและปรับข้อมูลให้ถูกต้อง โดยจะนำเงินที่ได้รับมาหักต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดและเงินเพิ่มตามลำดับ และจะคำนวณเบี้ยปรับใหม่ จากเดิม 7.5% เหลือเพียง 0.5% เท่านั้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ