ดวง

บทเดียวเอาอยู่ อย่าลืมอานิสงส์สูงมาก ใครสวดนายบัญชีสวรรค์ท่านรู้ ขออะไรก็สำเร็จ

หลวงพ่อ(พระราชพรหมยาน) ท่าน พูดถึงการ สวดอิติปิ โส ว่ามีอานิสงส์อย่างไรต่อบรรดาลูก หลาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลวงพ่อ : “วันนี้เมื่อกี้พอเขาสวด ก็เริ่มจิตสบาย ใจก็จับอยู่ที่พระใช่ไหม เป็นธรรมดา ได้ยินเสียงสวดมนต์นี่ไม่ได้หรอก ได้ยินเสียงสวดมนต์ปั๊บ จิตจะเข้าสู่ปกติของ
มันทันที จะเห็นอะไรทั้งหมด ได้เห็นบัญชี ๒ บัญชี มายืนอยู่ข้างหลัง”
ผู้ถาม : “อะไรบ้างครับ..?”
หลวงพ่อ : “บัญชีนรก และก็บัญชีสวรรค์ บัญชีนรกน่ะ ลุง (พยายม) ใช่ไหม บัญชีสวรรค์คือ ท่านปัญจสิกขเทพบุตร จดเหมือนกันว่าทุกคนที่เจริญ พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติกรรมฐานการสวดนี่เขาถือกันว่าเป็นสมาธิในกรรมฐานในอนุสสติ ๓ อย่าง อานิสงส์สูงมาก นี่ฉันรู้วันนี้นะ เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ อานิสงส์มากจริงๆ
และก็ลุงก็เลยล้อว่า “ไอ้พวกนี้มันแกล้งไม่ไปนรก มันนึกว่ามันสวดม ให้พ่อมันความจริงมันได้” (หัวเราะ) ..”
ผู้ถาม : “ผมนึกว่าได้หลวงพ่อองค์เดียว”
หลวงพ่อ : “ที่ไหนได้ล่ะ เขาสวดยาวเหยียดเลย ทำมากี่ปีแล้ว เท่าไหร่แล้ว อานิสงส์เป็นยังไงแล้ว แล้วก็การสวดอิติปิ โส สรรเสริญทั้งคุณพระพุทธเจ้า สรรเสริญคุณ
พระธรรม พระอริยสงฆ์ระดับ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
สุปฏิปันโน นี่ พระโสดาบัน อุชุปฏิปันโน นี่ พระสกิทาคามี ญายะปฏิปันโน นี่ พระอนาคามี สามีจิปฏิปันโน นี่ พระอรหันต์ สามี ผัว (หัวเราะ) ความจริงภาษาบาลีเรียก “ปติ”
“ปติ” นี่เขาแปลว่า ผัว “สามี” นี่แปลว่านาย คือผู้ เป็นใหญ่ เราใช้ผิด คือว่าท่านบอกว่า ไอ้บทท้ายนี่ให้ใช้ทุกวัน อย่าลืม ที่บอกว่า ให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด ท่านบอกว่า
“ถ้าคนไหนถ้าตัวหนังสือที่จดไว้เป็นแก้ว คนนั้นไปนิพพานชาตินี้แน่” มันจะเปลี่ยนสีทุกวัน มันจะค่อยๆ ใสทุกวันๆขึ้นไปนะ”
ผู้ถาม : “แสดงว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่ ก็ใสเป็นแก้วหมดแล้ว”
หลวงพ่อ : “บางคนก็เป็นแก้วเหล้า บางคนก็เป็นแก้วเบียร์ แก้วน้ำชา นี่ยังดีดีกว่าแก้วปลาร้า แต่ว่าเอาส่วนใหญ่กันจริงๆ นะ มีหวัง เมื่อกี้นี้เขาบัญชีมาให้ดูตัวใสขึ้นมาก ท่านบอกตัวใสๆ
แบบนี้มีหวังทุกคน ให้ดูสีตัวหนังสือที่เขียนนะ”

ที่มาจาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๐๑ หน้า ๘๐

อานิสงส์สวดพุทธคุณ ห้องที่ 1 บวกอีกหนึ่ง

เป็นการสะเดาะห์พระเคราะห์ก็ได้ แต่มีบทที่ดีกว่า สั้นกว่าคือ สวดพุทธคุณ ห้องที่1 เหมือนกัน แต่สวดแค่ 7 จบ ต่อด้วย นะมะ พะทะ15 จบ สวดเท่านี้อานิสงค์เหมือน สวดอิปิโส (หลายท่านยังไม่รู้เลยว่า สวดอิติปิโส เขาเรียกว่าบทพุทธคุณ ซึ่งบทเต็มก็คือ บทถวายพรพระนั้นเอง ชาวบ้านเรียกว่า พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ) ส่วนคำว่า นะมะแปลว่า นมัสการ พะธะแปลว่า พระพุทธเจ้า นั้นเอง
การที่เราสวด พุทธคุณธรรมคุณ สังฆคุณ ก็คือการที่เราบูชา ความดีของพระพุทธเจ้า บูชาพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และบูชาผู้ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ท่านพ่อฤาษีลิงดำ
ท่านเคยพูดไว้ว่า บทสวดมนต์ ทุกบทถ้าเป็นการสรรเสริญคุณพระศีรัตนะตรัย มีอนิสงค์เท่าเทียมกันหมด การสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิชนิดนึง อย่างน้อยก็ทำให้จิตสามารถทรงอยู่ในขั้น อุปจารสมาธิ คือสมาธิที่เฉียดฌานสมาบัติแค่เส้นยาแดงฝ่าแปดเท่านั้น เมื่อไหร่ที่จิตไม่อยู่กับคำสวดมนต์ แสดงว่าท่านได้หยุด จากอารมณ์สมาธินั้นแล้ว การสวดมนต์ จะมีบทเฉพาะทางที่มีอนิสงค์ มากกว่าการเสริญคุณพระศรีรัตนะตรัย คือ บทเฉพาะทางเช่น บทที่เน้นสะเดาะห์เคราะห์ บทที่หยุดกรรมที่เป็นอกุศลกรรม เพื่อให้บุญสามารถ ส่งผลได้ในเวลานั้น บทที่ให้ผลด้านโชคลาภ บทป้องกันโรคระบาด บทรักษาโรคภัยบทป้องกันการกระทำ บทสะท้อนกลับ เป็นต้น บทเฉพาะทางเหล่านี้ จึงควรสวด หลังสวด บทที่เกี่ยวกับการสรรเสริญ คุณพระศรีรัตนะตรัยแล้ว

สรุป

การสวดมนต์ก็คือการทำสมาธิ ชนิดนึงเกิดชาติหน้า ทำให้เป็นคนเฉลียวฉลาดนั่นเอง และทำให้จิตเข้าถึงไตรสรคมได้ง่าย ( คือ จิตมีความเคารพคุณพระศรีรัตนะตรัย อย่างแท้จริง ) และที่สำคัญ ทำให้มีปัญญาในการตัดกิเลสได้ง่ายเข้าถึง ความเป็นพระอริยเจ้าได้ง่าย การสวดมนต์สรรเสริญ คุณพระศรีรัตนะตรัยทุกบท ทำให้มีปัญญามาก มีปัญญามากทำให้ฤทธิ์เดชมาก มี
อำนาจมาก