ข่าว

สุดทึ่ง สามเณร 10 ขวบ ความจำเลิศ ทำสถิติใหม่สอบผ่านท่องปาฏิโมกข์ใน 45 นาที

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ได้เผยเรื่องราวของ สามเณร 10 ขวบ ที่สร้างสถิติใหม่สอบผ่านท่องปาฏิโมกข์ใน 45 นาที ทั้งที่ยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ ไม่เคยเรียนบาลีมาก่อน แต่สวดชัดเจนทุกถ้อยคำ

โดยสถิติใหม่ของโครงการ ผลการสอบโครงการสามเณรทรงพระปาฎิโมกข์ ปี 3 สำนักศาสนศึกษาวัดตะโก สอบครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 ส.ค. ที่อุโบสถวัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาคบ่าย เริ่มสอบเวลา 12.38 น. สามเณรสุเทพ นรากุล อายุ 10 ปี สังกัด วัดหนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี อาจารย์ผู้สอบ พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร (ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ ผลปรากฏสอบผ่าน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 45 นาที เป็นสถิติใหม่ของโครงการ และเป็นเหตุอัศจรรย์

สามเณรอายุเพียง 10 ขวบ ผู้ฝึกสอนท่องปาฏิโมกข์คือพ่อแท้ๆ ที่บวชดูแลลูกด้วย สามเณรยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ ไม่เคยเรียนบาลีมาก่อน แต่ใช้เวลาในการท่องประมาณเพียง 45 นาที ทั้งยังสวดชัดเจนทุกถ้อยคำ

โดยโครงการนี้ได้รับการอุปถัมภ์จาก พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาส เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตะโก และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับสามเณรผู้สอบผ่านในเดือน ธ.ค. นี้