ข่าว

มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ บังคับใช้คาร์ซีตสำหรับเด็ก กระบะติดไม่ได้ ทำยังไงให้ไม่ผิด

มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ บังคับใช้คาร์ซีตสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท ส่วนกระบะติดคาร์ซีตไม่ได้ ทำยังไงมีเฉลย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการลงประกาศว่า การใช้คาร์ซีต หรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล พร้อมทำความเข้าใจเพิ่มเติมในข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

ใครบ้างจำเป็นที่ต้องนั่งคาร์ซีต

เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ

ต้องใช้คาร์ซีตแบบใดถึงปลอดภัย ถูกต้อง

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กมี 2 แบบด้วยกัน คือ

1. ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถ โดยต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. กรณีใช้ที่นั่งแบบพิเศษแบบนั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิง (Booster Seat) ต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หากไม่มีคาร์ซีต แต่เด็กต้องนั่งในรถทำอย่างไร

– ขับรถด้วยความเร็วช้า ๆ คำนึงถึงความปลอดภัย และเน้นขับชิดซ้าย

– ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลัง กรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะ ให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้ แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะเด็ดขาด

– จัดให้มีผู้ดูแลเด็กขณะโดยสาร หรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดหน้าตัก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

– ถ้าปฏิบัติครบทั้งหมด ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคาร์ซีต

ความผิดหากฝ่าฝืนกฎหมาย

ถ้าหากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท