ข่าว

ชื่นชม เณรน้อย 10 ขวบ สอบผ่านเปรียญธรรม 3 ประโยค อายุน้อยสุดในประเทศปีนี้

สาธุชนแห่แชร์ภาพสามเณรเปรียญธรรมที่อายุน้อยที่สุดในคณะสงฆ์ไทย สามเณรจารุวัฒน์ เอี่ยมศรี (ออกัส) อายุ ๑๐ ปี สอบผ่านเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ ที่สอบได้ในปีนี้ สังกัด วัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยในโลกออนไลน์ระบุว่า ขอถวายกำลังใจและมุทิตา สามเณรเปรียญธรรมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย สามเณรจารุวัฒน์ เอี่ยมศรี (ออกัส) อายุ 10 ปี สอบผ่านเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ ที่สอบได้ในปีนี้ สังกัด วัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้เจริญในธรรม และเป็นกำลังให้พระศาสนาสืบไป