ข่าว

ชื่นชม ผอ.ผู้ไม่หลงในยศ ไม่สวมหัวโขน กวาดพื้นถูพื้นห้องเอง

วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ น่าสรรเสริญ โดยมีผู้ใช้เฟสบุครายนึง โพสว่า จะมี ผอ. สักกี่คน?? ที่ไม่หลงในยศ ไม่สวมหัวโขนแบบนี้ ท่านเป็นตัวอย่างให้ครูในโรงเรียนเสมอ เช่น ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน กวาดพื้นถูพื้นห้องเอง ทาสีโรงเรียน ช่วยภารโรงต่อสายไฟ ทำที่รองน้ำฝน ทำเอกสารเอง ไปเขตเอง ทำอาหารให้ครูทาน หุงข้าวให้ครูกิน สอนนักเรียนแทนครูที่ไม่ว่าง ไม่เคยติครูที่ทำงานพลาดแต่คอยให้กำลังใจ ยุติธรรมกับครูทุกท่านเสมอ ผอ.ตัวอย่าง ผอ.อุทัย ไร่ขาม เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับทั้งครูด้วยกันเองและเด็กนักเรียน เป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่น่ายกย่อง

ใครสักคนเคยบอกไว้ว่าตำแหน่งคือหัวโขนเป็นสิ่งชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องถอดวาง การเปรียบเทียบแบบนี้ผมเข้าใจว่าคนในสมัยก่อนคงจะดูการแสดงโขนที่แต่ละตัวใส่หัวเป็นพระ เป็นยักษ์ เป็นลิง เป็นเสนาอำมาตย์ ฯลฯ เมื่อแต่ละตัวสวมหัวโขนแล้วก็ต้องแสดงไปตามบทบาทของตัวเอง ซึ่งคนที่สวมหัวโขนแต่ละตัวก็จะมีบทบาทและอำนาจที่แตกต่างกันไป แล้วก็ต้องออกฤทธิ์ออกเดชแสดงอำนาจให้สมบทบาทตามที่ตัวเองได้รับมา

กลับมาในชีวิตจริงในการทำงานคนเราก็จะได้รับหัวโขนมาสวมในตำแหน่งต่าง ๆ เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งคนงาน, พนักงาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, VP, SVP, EVP, MD, CEO ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าหัวโขนต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์กรเป็นคนกำหนดแต่งตั้งให้กับคนที่องค์กรเห็นว่า “เหมาะสม”

เมื่อมีหัวโขนแน่นอนว่าต้องมีอำนาจตามมาด้วย และมีคำกล่าวหนึ่งบอกเอาไว้ว่าเมื่อมีอำนาจ..ก็ต้องใช้อำนาจ หัวโขนและอำนาจจึงเป็นของคู่กัน ถ้าใครที่สวมหัวโขนแล้วมีสติรู้อยู่และเตือนสติตัวเองเอาไว้เสมอ ๆ ว่าหัวโขนที่สวมอยู่นี้ไม่จีรัง ไม่คงทน วันหนึ่งเราก็จะต้องถอดหัวโขนนี้ออกแล้วอำนาจก็จะหมดไป

ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะมีสติใช้อำนาจที่มีในทางที่เหมาะที่ควร เร็ว-ช้า-หนัก-เบา ตามความเหมาะสม ไม่ลุแก่อำนาจ ไม่มองว่าคนที่สวมหัวโขนในศักดิ์ที่ต่ำกว่าเป็นที่ด้อยกว่าเรา และให้เกียรติในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกัน รู้จักคำว่า “ใจเขา-ใจเรา” และที่สำคัญคือ “ไม่ลืมตัว”

เมื่อถึงวันที่คน ๆ นี้ถอดหัวโขนออกไม่ว่าจะเป็นการลาออกไปอยู่ในองค์กรอื่น หรือครบวาระการเกษียณอายุก็จะสามารถถอดวางหัวโขนได้อย่างมีความสุขพร้อม ๆ กับยังมีเพื่อนฝูงมีพี่น้องที่เคยร่วมงานกันมาให้มานัดพบกินข้าวเฮฮากันได้เหมือนเมื่อครั้งยังเป็นหัวหน้าลูกน้องหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันได้เสมอ