ข่าว

ตำรวจเตือนภัย มิจฉาชีพมามุกใหม่ ทำทีขอซื้อที่ดิน

ตำรวจเตือนภัย มิจฉาชีพทำทีขอซื้อที่ดิน ก่อนหลอกล่อให้ทำผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อเรียกเงินค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ตำรวจเตือนภัยสังคม มิจฉาชีพทำทีขอซื้อที่ดิน หลอกให้ทำผิดสัญญาจะซื้อจะขาย แล้วเรียกเงินค่าปรับ โดยมีรูปแบบดังนี้

1. คนร้ายจะทำการขอซื้อบ้านหรือที่ดินจากเรา โดยจะวางมัดจำเป็นจำนวนที่สูง โดยระบุวันโอนขายที่ดินกันไว้

2. แต่ก่อนถึงวันโอนที่ดิน คนร้ายจะโทรแจ้งผู้จะขายว่า ขอยกเลิกการซื้อขายและยอมให้ยึดเงินมัดจำ

3. ผู้จะขายส่วนใหญ่จะหลงเชื่อ และไม่ไปสำนักงานที่ดินเพื่อโอนที่ดินตามสัญญา

4. มิจฉาชีพจะไปสำนักงานที่ดินและนั่งรอตั้งแต่เช้า เพื่อให้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปและพนักงานที่ดินเห็นเป็นพยาน

5. เป็นผลให้ ผู้จะขายเข้าข่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขาย และมิจฉาชีพจะเรียกค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ การตรวจสอบประวัติเบื้องต้นของผู้ที่มาขอซื้อบ้านหรือที่ดินของเราเป็นสิ่งสำคัญ